Privacy policy

POLITYKA COOKIES
 1. Serwis nasz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Plastbud z siedzibą pod adresem: 39-205 Pustków 164B, Polska.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pllub w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
RODO
Zasady przetwarzania danych osobowych w PLASTBUD Sp. z o.o.

Skąd mamy Państwa dane:
Dane uzyskaliśmy od Państwa. Przekazali nam je Państwo kierując do naszej spółki zapytania, oferty mailowe lub składając zamówienia na nasze produkty oraz w ramach rozmów telefonicznych lub przez stronę internetową.

Kto jest Administratorem Państwa danych:
PLASTBUD Sp. z o.o. z siedzibą: 39-205 Pustków 164B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130606, Nr rejestrowy BDO: 000014589, NIP: 872-21-23-816, numer REGON: 691670320, tel.: 14-6865281.

Do czego będziemy używać Państwa Danych osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w celach takich jak: wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli), w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury) czy kontaktach w procesach rekrutacyjnych. Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Plastbud Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
Wystarczy wysłać e-mail na adres: rodo@plastbudsp.pl lub zadzwonić pod nr 14-6865282 lub przesłać wiadomość pocztą na adres firmy: Plastbud Sp. z o.o. 39-205 Pustków 164B, Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PLASTBUD Sp. z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym Administratorem danych osobowych?
Można to zrobić e-mailowo pod adresem: rodo@plastbudsp.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub
2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych, a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub
3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PLASTBUD Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

Komu i kiedy możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom z którymi Plastbud Sp. z o.o. współpracuje.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od PLASTBUD Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody , a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki i będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych w PLASTBUD Sp. z o.o.
Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo zawsze mogą Państwa przesłać zażalenie do Administratora danych osobowych PLASTBUD Sp. z o.o. na adres: rodo@plastbudsp.pl

Jak będziemy przetwarzać dane osobowe?
Posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z największą starannością i zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych, do aplikacji zawierających dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu. Szczegóły przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka ochrony danych osobowych w Plastbud Sp. z o.o.

We use cookies for statistical and marketing purposes. Using our website means, that they will be placed on your device. You can change your browser settings at any time.