Oferta

Produkty Chemiczne

Emulgatory WWO

Od wielu lat działamy w branży surowców do produkcji farb, lakierów i innych produktów chemii budowlanej. Zdobywana systematycznie wiedza i doświadczenie oraz stale rozbudowywane laboratorium chemiczne pozwoliły nam na poszerzenie oferty o:

EMULGATOR WWO 71 DLA OBNIŻENIA LZO W FARBACH

Emulgator WWO 71 jest produktem pozwalającym na częściowe zastąpienie rozpuszczalnika przez wodę w wyrobach lakierowych, dzięki czemu zostaje obniżona zawartość lotnych związków organicznych.

Zalety

Emulgator pozwala na tworzenie wyrobów rozpuszczalnikowych:

 • bardziej ekologicznych,
 • zgodnych z dyrektywami unijnymi dotyczącymi dopuszczalnej zawartości lotnych związków organicznych (LZO),
 • bazujących na konwencjonalnych żywicach alkidowych,
 • ekonomicznych (ze względu na wprowadzenie wody w miejsce rozpuszczalników).

Produkty

Karta techniczna

EMULGATOR WWO 71

Środki powierzchniowo czynne

Środkami powierzchniowo czynnymi (SPC, nazywane także surfaktantami lub tenzydami) są związki chemiczne, które zawierają w swoich cząsteczkach:

 1. część hydrofilową „lubiącą wodę”, wykazującą powinowactwo do wody, rozpuszczalną w wodzie lub cieczach polarnych.
 2. część hydrofobową „nie lubiącą wody”, nie wykazującą powinowactwa do wody, rozpuszczalną w olejach i cieczach niepolarnych.
  Związki chemiczne o takiej budowie mają tzw. charakter amfifilowy, czyli niepełną rozpuszczalność w dwóch różnego rodzaju rozpuszczalnikach. Dzięki temu posiadają także zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy, dzięki czemu ułatwiają zwilżanie powierzchni ciał stałych przez te ciecze. Umożliwiają także mieszanie ze sobą dwóch niemieszających się cieczy, np.: wody i oleju. Dzieje się to na skutek wytworzenia układu koloidowego (emulsji).

Ze względu na zastosowanie, środki powierzchniowo czynne można podzielić na grupy:

 • środki zwilżające
 • dodatki utrwalające emulsje, tzw. emulgatory
 • dodatki utrwalające pianę – środki pianotwórcze
 • środki czyszczące – detergenty

Ze względu z kolei na budowę, środki powierzchniowo czynne można podzielić na:

 • niejonowe
 • jonowe, a te z kolei na: anionowe, kationowe i amorficzne

Posiadamy w swojej ofercie anionowe środki powierzchniowo czynne:

OS70PG

Charakterystyka
Środek powierzchniowo czynny OS70PG jest roztworem dwu(2-etyloheksylo) sulfobursztynianu sodowego w mieszaninie glikolu propylenowego i wody. Produkt jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym wykazującym bardzo dobre właściwości zwilżające, dyspergujące i emulgujące.
Zastosowanie
Środek OS70PG zwilżający, dyspergujący i emulgujący do stosowania między innymi w produkcji farb, środków ochrony roślin i polimeryzacji emulsyjnej.

OS60HPG 
Charakterystyka
OS60HPG to roztwór sulfobursztynianu sodowego w mieszaninie dwuetyloheksylu, glikolu propylenowego i wody. Produkt jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym wykazującym bardzo dobre właściwości zwilżające.
Zastosowanie
Produkt OS60HPG znajduje zastosowanie między innymi w produkcji farb, środków ochrony roślin, polimeryzacji emulsyjnej i innych.

OS70ET
Charakterystyka
Produkt jest roztworem dwu(2-etyloheksylo) sulfobursztynianu sodowego w mieszaninie etanolu i wody. Produkt jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym wykazującym bardzo dobre właściwości zwilżające, dyspergujące i emulgujące.
Zastosowanie
Środek OS70ET znajduje zastosowanie między innymi jako substancja emulgująca i zwilżająca.

Produkty

Karta techniczna

OS70ET

OS60HPG

OS70PG

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.